fbpx

Juridische kennisgeving en privacybeleid

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt danace.es hieronder aangegeven als een persoonlijke website beheerd door Michael Schreurs met DNI X7015703J (hierna , “de aanbieder”) met adres op Polígono 2 Parcela 30 03195 El Altet (Alicante)

Verantwoordelijkheid
Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn. De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website is gepubliceerd en van het gebrek aan beschikbaarheid (crashes) van de site, die ook periodiek zal stoppen voor technisch onderhoud. Bovendien behoudt de aanbieder zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er enige verplichting bestaat om gebruikers van deze verplichtingen op de hoogte te stellen of te informeren, waarbij de publicatie op de website van de aanbieder als voldoende wordt beschouwd. .

Gebruik van cookies
De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt stuurt). Dit is een techniek die vaak op internet wordt gebruikt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, hebben in ieder geval een tijdelijk karakter met als enig doel hun latere verzending efficiënter te maken en ze verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt ingevoerd, aanvaardt de aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval gaat de aanbieder akkoord met de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, en gaat hij over tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de autoriteiten die bevoegd zijn voor de inhoud in kwestie worden geïnformeerd.

Bescherming van persoonsgegevens
De aanbieder voldoet aan de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert volledige naleving van de verplichtingen uiteengezet in de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), het Koninklijk Besluit 1720/2007 , van 21 december, die de Ontwikkelingsverordening van de LOPD en andere geldende voorschriften goedkeurt, en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

anti-spambeleid
De aanbieder verklaart zich volledig tegen het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie en elke vorm van gedrag of uiting die bekend staat als “spam”, en verklaart zich ook toegewijd aan de strijd tegen dit soort misbruik. Daarom garandeert de aanbieder de gebruiker dat de persoonlijke gegevens die op de website zijn verzameld in geen geval zullen worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij. Om dezelfde redenen mag het registratieproces niet worden gebruikt om e-mailadressen van derden te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Als tegenmaatregel tegen deze praktijken implementeert Cursbloggers een dubbele opt-in-mailinglijst die expliciete bevestiging vereist door de eigenaar van het e-mailaccount dat is aangegeven als het abonnementsadres, voordat e-mailcommunicatie wordt ontvangen. In het geval dat een gebruiker nog steeds berichten van deze website ontvangt zonder zich te hebben geregistreerd of zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor deze registratie, kan hij zich afmelden voor de links in de communicatie zelf. Bovendien kan de gebruiker contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden, zowel om te communiceren wat er is gebeurd als om de onmiddellijke verwijdering van zijn gegevens uit ons systeem te verzoeken.

Gegevenshosting
Om technische redenen en de kwaliteit van de dienstverlening wordt de blog danace.es gehost op de servers van het bedrijf Raiola Networks (privacybeleid). Om soortgelijke redenen wordt de levering van de e-mailabonnementsservice en de bezorging van de nieuwsbrief uitgevoerd vanuit de faciliteiten van het bedrijf MailChimp (privacybeleid). Beide bedrijven zijn van Amerikaanse origine met vestigingen in hetzelfde land. SiteGround houdt zich aan het “Safe Harbor”-principe, in overeenstemming met Beschikking 2000/520/CE van de Commissie van 26 juli 2000, waardoor ze entiteiten zijn met een passend beschermingsniveau voor de doeleinden van de LOPD.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst voor statistische gegevensanalyse die wordt aangeboden door het bedrijf Google (privacybeleid). danace.es gebruikt deze dienst om zijn gebruiksstatistieken bij te houden. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen bij het analyseren van statistische gegevens
© 2023 The Best Parking Alicante – Inkoopvoorwaarden y Juridische kennisgeving en privacybeleid
Ontworpen en ontwikkeld door frametoframe.co
Scroll naar boven